Hudební zastavení

Datum a čas vysílání: 25. 3. 2020, 18:50
  • Giacomo Antonio Perti: Tamquam ad latronem - Jako na povstalce jste na mě vytáhli s meči. Tenebrae factae sunt - Tmy nastaly, když Židé křižovali Ježíše. Traddiderunt me - Odevzdávám se.