Hudební zastavení

Datum a čas vysílání: 24. 3. 2020, 18:50
Cyklus: Hudební zastavení
  • Giacomo Antonio Perti: Omnes amici mei - Všichni mí přátelé. Velum templi scissum est - Chrámová opona se roztrhla. Jesum tradidit - Odevzdání Ježíšovo.

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).