Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 24. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Georg Philipp Telemann: Trio pro flétnu, hoboj a continuo e moll.
  • Giuseppe Tartini: Koncert pro housle a orchestr F dur.
  • Antonio Vivaldi: Koncert pro hoboj a orchestr C dur.
  • Giuseppe Torelli: Koncert opus 6, číslo 11, B dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).