Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 23. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Antonín Rejcha: Kvintet F dur
  • Franz Berwald: Symfonie č.3 C dur

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).