Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 16. 3. 2020, 02:00
Autor: Marek Chvátal
Interpret: PhDr. Martin Loučka, PhD., Marek Chvátal
Cyklus: Z archivu vzdělávacích cyklů
Název pořadu: Dobrá smrt
Název části: Truchlení (závěrečná část)
Část: 10. část (díl 10/10)

Po celou dobu našeho cyklu jsme se snažili oslovovat ty, kdo se vyrovnávají s diagnózou neléčitelné nemoci a hledají pomoc ve své náročné situaci. V posledním dílu však chceme hovořit k pozůstalým. Pokud nám zemře blízký člověk, hodně to bolí. Dnes máme řadu prostředků, jak tuto bolest tlumit, nebo dokonce potlačit. Na druhou stranu, někteří zase tolik netrpí. Vypadají vyrovnaně, nepláčou a dovedou se smát. Křesťané pak hledají uchopení radosti z blízkosti Ježíše, které zemřelý dosáhl a stále vracející se bolesti pro jeho vzdálenost. Vytvořili jsme si sociální chaos, kdy často rezignujeme na rituál pohřbu, spousta nebožtíků končí annonymně ve vsypových loučkách, pozůstalí nechtějí cítit bolest anebo naopak nedovedou bolest překonat a vrátit se do života. Kdy je smutek jenom zátěž a co je vlastně v truchlení "normální" se nám pokusí přiblížit náš host.

Premiéra: 30. 4. 2018, 16:00
Opakování: 30. 4. 2018, 16:00, 3. 5. 2018, 00:05, 6. 5. 2018, 10:30, 16. 3. 2020, 02:00