Vzdělávací cyklus

Náš tip
Datum a čas vysílání: 13. 3. 2020, 20:15
Autor: Martin Weisbauer
Interpret: ThLic. David Bouma, Th.D.
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: O katechezi od Adama
Název části: Obraz Boha a tajemství Ježíše Krista v nicejsko – cařihradském vyznání víry.
Část: 8. část (díl 8/11)

V osmém dílu se dotkneme otázek, jako například, kde se najednou vzalo učení o nejsvětější Trojici ve 4. století - tedy christologické dogma a trinitární dogma? Byla to snad nová ideologie církve? Jaké je místo nicejsko-cařihradského kréda  životě a nauce církve? Co jsou jeho hlavní obsahy a jaká je jeho kontinuita i novost vzhledem k NZ? Uvidíme také Nový zákon jako základ christologického a trinitárního dogmatu.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 16. 3. 2015, 16:00
Opakování: 16. 3. 2015, 16:00, 17. 3. 2015, 02:00, 19. 3. 2015, 00:05, 22. 3. 2015, 10:30, 16. 9. 2017, 17:00, 17. 9. 2017, 01:05, 13. 3. 2020, 20:15, 15. 3. 2020, 10:30