Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 27. 6. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Jan Ladislav Dusík: Koncert B dur pro dva klavíry a orchestr opus 63.
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 25 g-moll.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).