Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 26. 6. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Johannes Brahms: Uherský tanec č.19 h-moll.
  • Camille Saint-Saëns: Básník a múza, pro housle, vcllo a orchestr opus 132.
  • Oskar Nedbal: Princezna Hyacinta - Biscaya (1. dějství). Princezna Hyacinta - Polka. Princezna Hyacinta - Leda - Semiramis - Kleopatra, melancholický valčík . Princezna Hyacinta - Intermezzo mezi 4. a 6. obrazem. Princezna Hyacinta - Allegro moderato (3. dějství 7. obraz). Princezna Hyacinta - Rondo (1. dějství 7. obraz). Princezna Hyacinta - Ballabile (3. dějství 6. obraz).

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).