Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 22. 4. 2019, 02:00
Autor: Ondřej Krajtl
Interpret: Mgr. Jakub Macek, Ph. D.
Cyklus: Z archivu vzdělávacích cyklů
Název pořadu: Jak rozumět médiím
Název části: Výzkum mediálních publik
Část: 14. část (díl 14/15)

Není sporu o tom, že média na své diváky a čtenáře mají určitý vliv, spoluutvářejí jejich názory a postoje. Předmětem sporu odborníků i konzumentů médií je ovšem míra mediálního vlivu a podíl dalších sociálních a kulturních faktorů, jako je například rodinné zázemí, společenské postavení, vzdělání apod. O účincích médií z pohledu publika a o problémech spojených s výzkumem publik bude mluvit Jakub Macek z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Premiéra: 3. 4. 2017, 16:00
Opakování: 3. 4. 2017, 16:00, 6. 4. 2017, 00:05, 9. 4. 2017, 10:30, 18. 4. 2019, 16:00, 22. 4. 2019, 02:00