Komorní hudba

Datum a čas vysílání: 22. 4. 2019, 01:00
Cyklus: Komorní hudba
  • Johann Sebastian Bach: Invence I C dur. Invence II c moll. Invence III D dur. Invence IV d moll. Invence V Es dur. Invence VII e moll. Invence VIII F dur. Invence IX f moll. Invence X G dur. Invence XI g moll. Invence XII A dur. Invence XIII a moll BWV 784. Invence XIV B dur BWV 785. Invence XV h moll BWV 786. Sinfonia I C dur BWV 787. Sinfonia II c moll BWV 788. Sinfonia III D dur BWV 789. Sinfonia IV d moll BWV 790. Sinfonia V Es dur BWV 791. Sinfonia VIII F dur BWV 794. Sinfonia IX f moll BWV 795. Sinfonia X G dur BWV 796. Sinfonia XI g moll BWV 797. Sinfonia XII A dur BWV 798. Sinfonia XIII a moll BWV 799.  Sinfonia XIV B dur BWV 800. Sinfonia XV h moll BWV 801. Duetto I e moll BWV 802. Duetto II F dur BWV 803. Duetto III G dur BWV 804. Duetto IV a moll BWV 805.

Komorní hudba – zní na Proglasu denně v 1.00.