Velikonoce

Datum a čas vysílání: 22. 4. 2019, 00:05
Autor: Kateřina Rózsová
Interpret: Kateřina Rózsová, P. Benedikt Mohelník
Název pořadu: Velikonoce

Během velikonočních svátků si křesťané znovu připomínají události, které navždy změnily svět. Boží syn, Ježíš, se na kříži zcela vydává za náš život. Za spásu každého jednotlivého člověka. Tyto dny jsou znamením Boží lásky, která daleko přesahuje lidské chápání. Z poslední večeře vstupujeme do modlitby Getsemanské zahrady, procházíme k utrpení Velkého pátku, ponoříme se do ticha Bílé soboty, a slavíme radostné Aleluja slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Také liturgie těchto dnů je doslova nabitá symboly. O liturgii Velikonoc, teologickém pohledu na obsah víry, ale i osobním prožívání vrcholů křesťanské víry budeme mluvit v Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem.  

Premiéra: 29. 3. 2018, 09:30
Opakování: 29. 3. 2018, 09:30, 22. 4. 2019, 00:05