Duchovní hudba

Datum a čas vysílání: 16. 4. 2019, 23:10
Cyklus: Duchovní hudba
  • Jacobus Handl-Gallus: Nářek proroka Jeremiáše I. Nářek proroka Jeremiáše II. Nářek proroka Jeremiáše V. Nářek proroka Jeremiáše VI. Modlitba proroka Jeremiáše.

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).