Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 15. 4. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Tomás Luis de Victoria: Responsorios de Tinieblas del Officium Hebdomadae Sanctae.
  • Thomas Tallis: Purge me, O Lord.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).