Knihovnička

Náš tip
Datum a čas vysílání: 14. 4. 2019, 13:30
Autor: Hana Svanovská, Pavel Mikšů
Interpret: Hana Svanovská, Pavel Mikšů, Lukáš Graca
Cyklus: Knihovnička
Název pořadu: Henri J. M. Nouwen: Návrat ztraceného syna

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jednotlivými dramatickými momenty podobenství: návrat marnotratného mladšího syna, otcova láskyplná náruč, zášť staršího syna, To vše ve světle malířovy vlastní životní pouti i osobních zkušeností. Témata návratu domů, přijetí a usmíření naleznou odezvu v srdci každého, kdo kdy poznal opuštěnost, sklíčenost, žárlivost či hněv. Výzva k lásce, jak ji projevil otec a přijal syn z podobenství, se ukazuje jako to nejdůležitější poselství příběhu známého křesťanům všech dob a s novou přesvědčivostí a platností směřuje k současnému čtenáři.

Nad knihou se společně zamýšlejí redaktorka Hana Svanovská a šéfredaktor Proglasu Pavel Mikšů.


Knihovnička – literární novinky pohledem redakce i přizvaných hostů (neděle 13.30, repríza následující sobota 13.30).

Premiéra: 14. 4. 2019, 13:30
Opakování: 14. 4. 2019, 13:30, 20. 4. 2019, 13:30