Knihovnička

Datum a čas vysílání: 16. 3. 2019, 13:30
Autor: Hana Svanovská
Interpret: Hana Svanovská, Filip Breindl
Cyklus: Knihovnička
Název pořadu: Karel Skalický: Církev v Evropě, Evropa v církvi

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz napínavého vyprávění, obohaceného o jedinečné osobní svědectví autora, jenž žil převážnou část svého života v Římě, v centru církevního, teologického a politického dění.


Knihovnička – literární novinky pohledem redakce i přizvaných hostů (neděle 13.30, repríza následující sobota 13.30).

Premiéra: 10. 3. 2019, 13:30
Opakování: 10. 3. 2019, 13:30, 16. 3. 2019, 13:30