Hudební siesta – 2. část

Datum a čas vysílání: 16. 3. 2019, 13:00
Cyklus: Hudební siesta – 2. část
  • František Antonín Rössler-Rosetti: Koncert pro hoboj a orchestr F-dur.
  • Luigi Boccherini: Symfonie F-dur op. 35 č. 4.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).