Duchovní hudba

Datum a čas vysílání: 15. 3. 2019, 23:10
Cyklus: Duchovní hudba
 • Anonymus: Mentre il mio spirto langue.
 • Virgilio Mazzocchi: Deh, ritorna al tuo Signore.
 • Johann Hieronymus Kapsberger: Canario.
 •  Francisco Soto de Langa: Signor, ti benedico (1577)
 • Giovanni Francesco Anerio: Dio ti salvi, Maria (1617)
 • Anonymus: Perder gl´amici (1577)
 • Giovanni Francesco Anerio: Torna la sera bruna (1617)
 • Anonymus: Fuggi fuggi quel ben (1650)
 • Giovanni Francesco Anerio: O penitenza, gioia del core
 • Anonymus: La santa allegrezza
 • Anonymus: Perché m´inviti pur (1577)
 • Anonymus: Canzona (1604)

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).