Vzdělávací cyklus

Náš tip
Datum a čas vysílání: 22. 2. 2019, 20:15
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Knihy Moudrosti a Sírachovec
Část: 25. část (díl 25/25)

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili. Druhá část knihy chválí moudrost. Autor textu uvažuje nad tím, jak Bůh sám propůjčuje svou moudrost a daruje ji lidem, aby se stala učitelkou všech. V závěru Moudrosti se dočteme převyprávění Exodu. K mnoha událostem podává autor knihy pro čtenáře svůj výklad.

Knihu Sirachovec také můžeme rozdělit na tři tématické celky. V první části vyzývá Sirachovec k hledání moudrosti a upozorňuje na obtíže s tím spojené. Najdeme tam také jeho modlitby a vyznání, jaké požehnání přináší bázeň před Bohem. V druhé části, podobně jako u úpředchozí knihy, chválí Sirachovec moudrosti a hovoří o ní v souvislostech se stvořením a Tórou. Ve třetí části se mj. dočteme, jak se moudrost projevovala v dějinách Izraele.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 22. 2. 2019, 20:15
Opakování: 22. 2. 2019, 20:15, 24. 2. 2019, 10:30, 25. 2. 2019, 22:00
NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista - druhá scéna - Magdalena; Autor: Händel Georg Friedrich; Dirigent: Gegan Nicholas Mc; Sóla: Saffer Lisa - soprán, George Michael - bas, Nelson Judith - soprán, Spence Patricia - mezzosoprán, Thomas Jeffrey - tenor
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Velikonoce
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu