Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 17. 2. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Knihy Tóbijáš a Júdit
Část: 24. část (díl 24/25)

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byly nalezeny i velké části této knihy napsané aramejsky a dokonce hebrejsky. Řecká verze tedy bude pravděpodobně překladem původně semitské verze. Kniha Tóbijáš popisuje ideál lidského jednání, které má původ v Bohu samotném. Tím ideálem je pravda, spravedlnost a milosrdenství, jež se i navzdory osudu takto jednajícímu člověku nakonec vyplatí.

Kniha Júdit je jednou z nejmladších knih Starého zákona. Známé ženské postavy jako soudkyně Debora či Jáel jakoby v Júdit ožívaly a ukazovaly se v novém kontextu. Děj knihy se odehrává v době exilu. Po teologcké stránce se text knihy vyrovnává s otázkou, kdo je vlastně Bůh? Kdo je mocnější? Pohanští bohové anebo Hospodin? Júdit přicházý s krásným vyznáním, že je to právě jediný Bůh, který se ujímá svého lidu i když jsou nepřátelé v přesile a dopřeje svým lidem vítězství.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 15. 2. 2019, 20:15
Opakování: 15. 2. 2019, 20:15, 17. 2. 2019, 10:30, 18. 2. 2019, 22:00
NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista - druhá scéna - Magdalena; Autor: Händel Georg Friedrich; Dirigent: Gegan Nicholas Mc; Sóla: Saffer Lisa - soprán, George Michael - bas, Nelson Judith - soprán, Spence Patricia - mezzosoprán, Thomas Jeffrey - tenor
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Velikonoce
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu