Hudební siesta – 220. Výročí úmrtí F. X Duška

Náš tip
Datum a čas vysílání: 12. 2. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • František Xaver Dušek: Partita in C. Koncert pro klavír a orchestr D dur. Sinfonia Es dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).