Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 10. 2. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Malí proroci II.
Část: 23. část (díl 23/25)

V tomto dílu se zaměříme na druhou šestici malých proroků. Nahum, Abakuk a Sofonjáš působili v 7. století před Kristem a Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století.

Proroctví malých proroků má dvojí původ. Jedni hlásají Boží slovo. Tak, jak ho slyšeli, tak prorokují. A druzí patří zase mezi vizionáře, jako např. Zachariáš. Ten měl zejména vidění, o kterých pak promlouval k lidem. Vidění byla lidem ve své době zřejmě dobře srozumitelná. Dnes už pro jejich pochopení potřebujeme kvalitní průvodce.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 8. 2. 2019, 20:15
Opakování: 8. 2. 2019, 20:15, 10. 2. 2019, 10:30, 11. 2. 2019, 22:00