Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 3. 2. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Malí proroci I.
Část: 22. část (díl 22/25)

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.Počet 12 proroků se nejspíš snaží odkázat i na 12 Jákobových synů. O této sbírce se zmiňuje poprvé autor knihy Sirachovec. Víme tedy, že od 2. století před Kristem tvořilo 12 malých proroků jeden spis. Jsou seřazeni podle doby, ve které proroci působili. Do 8. století př. Kr. můžeme zařadit prvních šest od Ozeáše po Micheáše. Nahum, Abakuk a Sofoniáš působili v 7. století a zbývající Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století. V tomto díle se zaměříme na proroctví šestice nejstarších.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pondělí v 16.00 (R čtvrtek 0.05 a neděle 10.30).  Starší vzdělávací cykly znovu zařazujeme v sobotu v 17.00 (R neděle 1.05).

Premiéra: 1. 2. 2019, 20:15
Opakování: 1. 2. 2019, 20:15, 3. 2. 2019, 10:30, 4. 2. 2019, 22:00

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu