Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 13. 1. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Knihy Jeremiáš, Pláč a Báruk
Část: 19. část (díl 19/25)

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále obětují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti. Byli přesvědčeni, že se jim nemůže nic stát. V tom se snažil ale prorok lid radikálně vyvézt z omylu.

V knize ale najdeme vedle předzvěsti trestu za nevěru i příslib smíru. Jeremiáš hovoří  o novém srdci, do kterého budou zapsány požadavky Zákona. Bůh sám vepíše člověku do srdce svá přikázání a lidé se budou jimi svobodně řídit. Dojde k uzavření nové smlouvy mezi Hospodinem a člověkem, ke které odkazuje i Ježíš při poslední večeři.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 11. 1. 2019, 20:15
Opakování: 11. 1. 2019, 20:15, 13. 1. 2019, 10:30, 14. 1. 2019, 22:00