Hudební siesta – 2. část

Datum a čas vysílání: 12. 1. 2019, 12:56
Cyklus: Hudební siesta – 2. část
  • Johann Christian Bach: Koncert f moll pro cembalo a orchestr.
  • Josef Mysliveček: Divertimento in F - Allegro, Andante, Prestissimo.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).