Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 12. 1. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Joseph Haydn: Koncert pro housle a orchestr A dur.
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 36 C dur "Linecká".

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).