Duchovní hudba

Datum a čas vysílání: 11. 1. 2019, 23:10
Cyklus: Duchovní hudba
  • Heinrich Schütz: Hodie Christus natus est.
  • Henry Purcell: Behold, I bring you glad tiddings.
  • Anonymus: Soberana Maria.
  • Andreas Hammerschmidt: Alleluja! Freuet euch, ihr Christen alle - Veselte se všichni křes´tané.
  • Guillaume Bouzignac: Noé ! Pastores, cantate Domino - Hej, pastýři zpívejte Pánu.
  • Giovanni Gabrieli: O magnum mysterium - Ó veliké tajemství.
  • Heinrich Schütz: Ach Herr, du Schöpfer aller Ding - Ó Pane, tvůrce všeho.
  • Michael Praetorius: Singt ihr lieben Christen all - Zpívejte všichni milí křesťané.

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).