Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 11. 1. 2019, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Sergej Prokofjev: Hudba k Shakespearovu Hamletovi, opus 77.
  • Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a orchestr číslo 2.
  • Pavel Bořkovec: Symfonieta č. 2.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).