Komorní hudba

Datum a čas vysílání: 11. 1. 2019, 01:00
Cyklus: Komorní hudba
 • Anonymus: Daniels prophetia. Ježíš náš Spasitel. Pán Ježíš narozený.
 • Václav Karel Holan Rovenský: Zpívejte andělové.
 • Anonymus: Co to znamená. Poslechněte mne málo. Bratři a sestřičky. Kyrie eleison. Vzhůru, vzhůru pastuškové. Les Anges.
 • Franz Xaver Gruber: Stille nacht.
 • Anonymus: Ding, ding, dong Merrily on High.
 • František Emmert: Vánoční oratorium na texty třebíčské koledy a Steyerova kancionálu.
 • Anonymus: Spanilé s nebe pacholátko.  Pastýřské plesání.
 • Simon a Bartolomeao P: Nuž rcete pastýřové.
 • Jakub Jan Ryba: Milí synáčkové. Housle, zněte.
 • Václav Karel Holan Rovenský: Zpívejte andělové.
 • Vietoris: Kodex I.

Komorní hudba – zní na Proglasu denně v 1.00.