Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 6. 1. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Izaiáš
Část: 18. část (díl 18/25)

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše. Dělení odpovídá vyprávění v knize. Od 40. kapitoly se přestává hovořit o judských králích. Pak se začne hovořit o perském králi Kýrovi a celý kontext vyprávění ukazuje, že tento text vznikl až v době exilu Izraele. Kapitoly Trito Izaiáše zase směřují k obnově společnosti. Proto je oprávněné soudit, že jejich autor žil až v době poexilní.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 4. 1. 2019, 20:15
Opakování: 4. 1. 2019, 20:15, 6. 1. 2019, 10:30, 7. 1. 2019, 22:00