Vzdělávací cyklus

Náš tip
Datum a čas vysílání: 21. 12. 2018, 20:15
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Knihy Přísloví a Kazatel
Část: 16. část (díl 16/25)

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi. Moudrost byla sdílenou hodnotou napříč ostatními národy a i od cizích národů mohli Izraelité některé výroky převzít a zapsat do těchto knih.

Přísloví zdůrazňují tu nejstarší zkušenost tzv. odplaty. Dobrému se daří dobře a zlý bude potrestán. Hospodin je zárukou toho, že tato odplata bude spravedlivě naplněna. Kniha Kazatel se na první pohled zaměřuje hlavně na život na zemi a navíc na jeho pomíjivost. Nebývá proto přijímána zrovna jako teologická kniha. Ale křivdíme ji. Kazatel se snaží poukázat na napětí mezi životní realitou, ve které nemusí vždy princip odplaty fungovat a na Hospodinovo milosrdenství.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 21. 12. 2018, 20:15
Opakování: 21. 12. 2018, 20:15, 23. 12. 2018, 10:30