Vzdělávací cyklus

Náš tip
Datum a čas vysílání: 7. 12. 2018, 20:15
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Job
Část: 14. část (díl 14/25)

Ve starověku se objevují texty s podobnou tematikou. Známý je třeba tzv. Sumerský Job, který pochází až z 2. tisíciletí př. Kr. Řeší také otázku lidského utrpení. Mladší je Babylonský Job, kdy člověk naříká nad tím, že ho bůh opustil a příběh končí tím, že se ho jeho bůh Marduk ujímá a člověk ho oslavuje. Podobně jsou známy egyptské texty, kdy člověk rozmlouvá o utrpení se svou duší. Tém utrpení nechybí ani v řscké literaturře, např. u Aischyla anebo mytologické téma Prometea. V izraelském zpracování k původnímu příběhu o utrpení nevinného Joba někdo později připojil dialogy Joba s přáteli, které mají charakter mudroslovných textů.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pondělí v 16.00 (R čtvrtek 0.05 a neděle 10.30).  Starší vzdělávací cykly znovu zařazujeme v sobotu v 17.00 (R neděle 1.05).

Premiéra: 7. 12. 2018, 20:15
Opakování: 7. 12. 2018, 20:15, 9. 12. 2018, 10:30, 10. 12. 2018, 22:00