Studio Hedvika

Datum a čas vysílání: 7. 12. 2018, 02:00
Autor: Antonín Žolnerčík
Interpret: P. Libor Botek, Th.D
Cyklus: Z archivu slovesných pořadů
Název pořadu: Advent - čas radostného očekávání

Označení "Advent" pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Pořad připravilo ostravské studio Hedvika a řeč bude mimo jiné o důležitosti niterného prožití přítomného okamžiku. Radost z Hospodina ať je naší silou.

Premiéra: 15. 12. 2011, 22:00
Opakování: 15. 12. 2011, 22:00, 19. 12. 2011, 16:30, 7. 12. 2013, 17:00, 14. 12. 2013, 03:00, 29. 11. 2014, 03:00, 14. 12. 2015, 02:00, 4. 12. 2017, 02:00, 7. 12. 2018, 02:00, 9. 12. 2019, 20:15, 10. 12. 2019, 22:00