Mezi slovy

Datum a čas vysílání: 7. 12. 2018, 00:05
Autor: Petr Pospíšil
Interpret: Mgr. Jindřich Vobořil - bývalý národní protidrogový organizátor, ředitel společnosti Podané ruce, terapeut, Petr Pospíšil - redaktor
Cyklus: Mezi slovy
Název pořadu: Od užívání drog k pomoci závislým

V pořadu se zamýšlíme nad příčinami užívání alkoholu a měkkých drog u mladistvých. Zastavíme se nad otázkou vlivu disfunkčního rodinného zázemí na rizikové užívání návykových látek. Značnou část rozhovoru věnujeme osobní zkušenosti s drogami a duchovní konverzi, která stála na počátku práce s drogově závislými. Co drogově závislým lidem nejvíce pomáhá? Jak by se měli rodiče zachovat, když zjistí, že jejich děti užívají návykové látky? Je skutečně nutné v případě užívání tvrdých drog vyhodit dítě na ulici?


Mezi slovy – zastavme se spolu u zásadních témat rezonujících v církvi i ve společnosti (čtvrtek 9.00, repríza pátek 0.05).

Premiéra: 6. 12. 2018, 09:00
Opakování: 6. 12. 2018, 09:00, 7. 12. 2018, 00:05