Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 9. 11. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Jan Slimáček: Musica per orchestra.
  • František Xaver Thuri: Koncert G dur pro varhany.
  • Jaroslav Krček: Symfonie číslo pět "Renesanční".

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).