Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 4. 11. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Jan Křtitel Krumpholz: Koncert op. 4 č. 2 B-dur pro harfu a orchestr.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).