Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 12. 10. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Leoš Janáček: Zvuky ku památce Föchtgotta- Tovačovského pro 3 housle, violu a violoncello.
  • Christian Gouinguené: Koncert pro tenorový pozoun a smyčce a moll.
  • Bohuslav Martinů: Symfonie číslo 1.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).