Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 13. 9. 2018, 00:05
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Exodus
Část: 2. část (díl 2/25)

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích: vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Ale je nutné k ní putovat po desetiletí pouští. i v tomto díle si přiblížíme, jak kniha Exodus vznikala, jak se dělí a jaké nese poselství.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pondělí v 16.00 (R čtvrtek 0.05 a neděle 10.30).  Starší vzdělávací cykly znovu zařazujeme v sobotu v 17.00 (R neděle 1.05).

Premiéra: 10. 9. 2018, 16:00
Opakování: 10. 9. 2018, 16:00, 13. 9. 2018, 00:05, 16. 9. 2018, 10:30