Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 11. 8. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Joseph Haydn: Koncert G dur pro dvě flétny a smyčce.
  • Karel Stamic: Koncertantní symfonie C dur pro dvoje housle a orchestr.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).