Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 10. 8. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Ermanno Wolf-Ferrari: Koncertantní suita.
  • Igor Stravinskij: Hudba z baletu Apollon Musagetes.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a sym­fonie z období baroka a klasicismu (út, čt, so), ro­man­tismu a dvacátého století (po, st, pá) a známé sklad­by všech období (ne).