Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 10. 8. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Ermanno Wolf-Ferrari: Koncertantní suita.
  • Igor Stravinskij: Hudba z baletu Apollon Musagetes.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).