Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 12. 7. 2018, 16:40
Autor: sestra Veronika Barátová, členka Komunity blahoslavenství
Interpret: Hana Svanovská
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Rozlišování Boží vůle

Někdy nám Pán může pomoci i mimořádným způsobem, jako jsou znamení, sny, vidění, charismatická modlitba či nějaké konkrétní Boží slovo. Mnoho křesťanů, bohužel, vyhledává především tyto prostředky a dává jim přednost, přičemž neberou příliš v úvahu přirozené nástroje rozlišování. To je samozřejmě nesprávné, může to být značně zavádějící a vést až
k velkému zklamání.

Je nutné zdůraznit jednu důležitou věc: Pán může mimořádným způsobem zasahovat do našeho života, aby nám tlumočil svou vůli v našich konkrétních situacích a na našich životních cestách. Je však třeba pamatovat na to, že se vždy jedná o mimořádné zásahy. Jestliže ale někdo prahne po takovém mimořádném způsobu poznávání Boží vůle, měl by si uvědomit, že chce-li vidět znamení, pak je určitě uvidí. Nemusejí ovšem vůbec být od Boha.

Ze života světců víme, že k nim Pán často hovořil mimořádným způsobem – skrze vidění, sny, Boží slovo nebo znamení. Jenomže: světce nemáme napodobovat, ale nechat se povzbudit jejich životem a jít ke svatosti svou vlastní cestou. To nevylučuje, že byli, jsou
a budou jednotlivci, povolávaní k určitému poslání mimořádným způsobem. Zároveň je třeba vidět, že čím více jsou tito lidé v hlubším a důvěrnějším vztahu s Ježíšem, tím víc se rozvíjejí jejich vnitřní smysly pro to, co je a co není Boží, a sami stále více rostou v pokoře. V konečném důsledku zkoumá pravost těchto zásahů vždy učitelský úřad církve.

Předpokládejme, že se nikdo z nás nepovažuje za takového církví uznaného velikána. je proto dobré, když už tedy dostaneme nějaké mimořádné poznání v rozlišování Boží vůle, abychom měli dost pokory a podřídili se rozlišování zkušené osoby, hlavně pokud se to týká důležitějších rozhodnutí. A taky vědět, že k rozpoznání Boží vůle nikdy nestačí mimořádné prostředky samy o sobě. Ať už se jedná o mimořádné zásahy nebo o běžné cesty rozlišování, obecně platí, že jejich pravost se ukáže až po nějaké době.


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den (každý den 5.27, 11.57 a 17.55).

Premiéra: 15. 7. 2017, 05:27
Opakování: 15. 7. 2017, 05:27, 15. 7. 2017, 11:57, 15. 7. 2017, 17:55, 12. 7. 2018, 05:27, 12. 7. 2018, 11:57, 12. 7. 2018, 17:55