Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 12. 7. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Antonio Rössler-Rosetti: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur.
  • Johann Christian Bach: Koncert G dur pro cembalo a orchestr.
  • Jiří Antonín Benda: Symfonie č. 5 G-dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).