Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 12. 7. 2018, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Antonio Rössler-Rosetti: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur.
  • Johann Christian Bach: Koncert G dur pro cembalo a orchestr.
  • Jiří Antonín Benda: Symfonie č. 5 G-dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a sym­fonie z období baroka a klasicismu (út, čt, so), ro­man­tismu a dvacátého století (po, st, pá) a známé sklad­by všech období (ne).