Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 16. 5. 2018, 17:55
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Dostalo se nám Ježíšova přátelství

Dostalo se nám Ježíšova přátelství

Naším povoláním je být a zůstat Pánovými přáteli.
Dostalo se nám nikoli náhodou či osudem. Je to povolání.

O svátku sv. Matěje jsme prosili o »účast na údělu vyvolených«, totiž na přidružení k Ježíšovým přátelům.“

Obdrželi jsme tento dar jako úděl, totiž Pánovo přátelství. To je naše povolání: žít jako přátelé Pána. Totéž dostali apoštolové, v silnější míře, ale totéž. Všichni křesťané dostali tento dar: otevřenost, přístup k Ježíšovu srdci, k Ježíšovu přátelství. Dostalo se nám údělem daru přátelství. Naším údělem je být Tvými přáteli, Pane.
Je to dar, který nám Pán neustále uchovává. Je tomuto daru věrný.“

 „Častokrát však nejsme věrní my – vzdalujeme se svými hříchy a svými vrtochy. On však zůstává věrný. Ježíš nás už nenazývá služebníky, ale přáteli, a drží slovo až do konce, protože je věrný. Dokonce i vůči Jidáši. Když se k němu obrací v okamžiku zrady, oslovuje ho »příteli«, neříká mu: »jdi pryč«.“

Ježíš je náš přítel. A Jidáš, jak čteme, »odešel na místo, kam patřil« a které si zvolil dobrovolně. Vzdálil se od Ježíše. Apostaze spočívá ve vzdálení se od Ježíše. Přítel se stane nepřítelem nebo lhostejným nebo zrádcem.

„Na Jidášovo místo je proto vybrán Matěj, aby byl svědkem zmrtvýchvstání, svědkem daru lásky. Přítel je ten, kdo s druhým sdílí tajemství: »Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce« říká Ježíš v evangeliu. Jde tedy o přátelství, kterého se nám dostalo vyvolením, údělem, jako Matějovi a před tím Jidášovi.

Přemýšlejme o tom. Ježíš tento dar nezapírá, nezapírá nás, ale čeká až do konce. A když se pro svoji slabost od něho vzdálíme, On na nás čeká. Čeká nás a stále nám říká: Příteli, čekám tě. »Příteli, k čemu jsi přišel?« »Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?«. Ježíš je věrný v přátelství a my máme prosit o milost zůstat v Jeho přátelství, onom přátelství, které jsme dostali od Něho darem.

Z kázání papeže Františka v domě sv. Marty při ranní mši, o svátku apoštola Matěje.


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den (každý den 5.27, 11.57 a 17.55).

Premiéra: 16. 5. 2018, 05:27
Opakování: 16. 5. 2018, 05:27, 16. 5. 2018, 11:57, 16. 5. 2018, 17:55