Evangelium pro dnešní den: Jan 6,30-35

Datum a čas vysílání: 17. 4. 2018, 06:00
Cyklus: Evangelium pro dnešní den

Jan 6,30-35


Evangelium pro dnešní den – otevíráme ve všední dny v 6.00, v sobotu a neděli v 6.30. Liturgické texty i nedělní zamyšlení naleznete na http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie