Knihovnička

Datum a čas vysílání: 14. 1. 2018, 13:20
Autor: Hana Svanovská
Interpret: Hana Svanovská, Petr Pospíšil
Cyklus: Knihovnička
Název pořadu: Martin C. Putna: Česká katolická literatura (1945-1989)

M. C. Putna zasazuje českou katolickou literaturu daného období do kontextu evropského a světového, přičemž si všímá nejen literatury krásné, ale i vývoje dějin křesťanství a křesťanské teologie, prací filosofických a esejistických a katolickou literaturu vnímá v kontextu s jinými náboženskými a filosofickými směry a proudy (protestantismem, pravoslavím, ateismem, judaismem, mimoevropskými náboženstvími). Jádrem Putnova zájmu je – na tomto širokém pozadí zkoumaná – česká katolická literatura krásná: próza, poezie, drama, esejistika, memoárová literatura a odborné práce literatury se týkající).

Nad knihou se zamýšlí reaktorka Hana Svanovská.


Knihovnička – nová i starší literární díla pohledem redakce (neděle 13.20, R pondělí 10.15).

Premiéra: 14. 1. 2018, 13:20
Opakování: 15. 1. 2018, 10:15