Hudební zastavení

Datum a čas vysílání: 14. 9. 2017, 18:35
Cyklus: Hudební zastavení
  • Anonymus: Sonata a 3.
  • Wolfgang Ebner: Beatus vir.
  • Johann Joseph Flixius: Laudate pueri.
  • Johann Heinrich Schmelzer: Sonata seconda a 5.
  • Wolfgang Ebner: Laudate Dominum omnes gentes I. - Chvalte Pána všechny národy. Laudate Dominum omnes gentes II.