Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 17. 7. 2017, 16:00
Autor: Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Interpret: Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století
Název části: -
Část: 2. část

V této části se podíváme na fenomény rozvíjející se v 19. století, které se pojí mimo jiné s cyrilometodějskou úctou, z pohledu spirituální teologie. Konkrétně bude řeč o ideji slovanské vzájemnosti, panslavismu a o oprávněnosti Velehradu jako centra úcty k věrozvěstům sv. Cyrila a Metoděje. 


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pondělí v 16.00 (R čtvrtek 0.05 a neděle 10.30).  Starší vzdělávací cykly znovu zařazujeme v sobotu v 17.00 (R neděle 1.05).

Premiéra: 27. 5. 2013, 16:00
Opakování: 28. 5. 2013, 2:00, 30. 5. 2013, 0:05, 2. 6. 2013, 10:30, 17. 7. 2017, 16:00, 20. 7. 2017, 0:05, 23. 7. 2017, 10:30