Roráty

Roráty
14. listopadu 2016 Advent, Vánoce Autor: Kateřina Málek

Zveme vás na přenos rorátních mší svatých.

Také v letošním roce vás zveme na ranní adventní mše svaté - roráty. Název "roráty" je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper", tedy "rosu dejte shůry". Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Přenos rorátních mší svatých budeme vysílat ve středu 30. 11. a 14. 12., v 6.20 (z Radia Proglas) a v sobotních termínech (3. 12., 10. 12., 17. 12.), v 7.00 (z kostela sv. Augustina v Brně). Přejeme sváteční adventní čas.