Odkazy k věci

Zde jsou relevantní odkazy k tématu:

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO):

www.avpo.cz

Nadace DRFG, podpora Radia Proglas – zapůjčeno k užívání vozidlo VW Transporter pro výjezdy redaktorů a provoz živých studií a přenosů:

http://www.drfg-nadace.cz/