CD Koncilní dokumenty po 40 letech

Klubová cena

130,- Kč

Běžná cena

150,- Kč

25 dílů vzdělávacího cyklu o dokumentech Druhého vatikánského koncilu, který připravil v roce 2003 Mgr. Filip Breindl, ThD. 

 název části  část  čas
 Co je koncil, jeho postavení v církevní věrouce  1  20:39
 Dějiny koncilů  2 19:19 
 Předvečer II. vatikánského koncilu, přípravná fáze  19:23
 Portrét papeže Jana XXIII.  4 18:39 
 Konstituce Lumen gentium I.  5  20:29
  Konstituce Lumen gentium II.  6  20:47
  Konstituce Gaudium et spes I.  7  20:31
  Konstituce Gaudium et spes II.  8  21:43
  Konstituce Gaudium et spes III.  9  21:42
  Konstituce Dei verbum I.  10  19:51
  Konstituce Dei verbum II. 11   19:53
  Konstituce Sacrosanctum concilium I.  12  20:42
 Konstituce Sacrosanctum concilium II.  13  20:47
 Portrét papeže Pavla VI.  14 18:33 
 Postavení laiků v církvi  15  21:38
 Laici v církvi - dekret Apostolicam actuositatem  16  22:59
 Koncil a biskupové, kněží  řeholníci  17  22:18
 Ekumenické úsilí církve I.  18  20:26
 Ekumenické úsilí církve II.  19  21:35
 Misijní úsilí církve  20  23:20
 Vztah k nekřesťanským náboženstvím  21 22:01 
 Církev a sdělovací prostředky 22  21:40 
 Křesťanská výchova  23  20:05
 Koncil a církev v tehdejším Československu  24  22:04
 Vliv koncilu na současnou církev  25  19:36

 Celkový čas: 8h 36min

Koupí tohoto předmětu podpoříte vysílání Radia Proglas! Děkujeme!

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group