Komplet vzdělávacích pořadů na USB

Klubová cena

300,- Kč

Běžná cena

400,- Kč

Nosič o kapacitě 32 GB obsahuje komplet vzdělávacích pořadů z vysílání Radia Proglas. Vydáno ve formátu MP3.

Seznam 41 cyklů na flash disku

1. České nebe

26 dílů seriálu o nejvýznačnějších světcích, připravil doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2. Církev a válka

15 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

3. Církev a věda

12 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.  z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

4. Církevní dějiny v zrcadle času

37 dílů vzdělávacího cyklu, připravil Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. z Katedry historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

5. Cirkevní dějiny v zrcadle II

14 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.  z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

6. Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století

6 dílů vzdělávacího cyklu, autoři doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph. D. z Historického ústavu Akademie věd ČR  a P. doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

7. Etika manželství a rodiny

10 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  P. doc. Mgr. Jindřich Šrajer SDB, Dr. theol.  z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

8. Kanonické právo

36 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. Dr. Libor Botek, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

9. Katecheze v dějinách a současnosti 

 25 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

10. Katechismus katolické církve

79 dílů věroučného výkladu, připravili různí autoři pod vedením bývalé redaktorky Proglasu Kateřiny Rószové

11. Koncilní dokumenty

25 dílů vzdělávacího cyklu o dokumentech 2. vatikánského koncilu, připravil Mgr. Filip Breindl, Th. D., redaktor Proglasu

12. Křesťanská anafora - střed a vrchol slavení eucharistie

6 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. prof. Dr. František Kunetka, Th.D.  z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

13. Křesťanské ctnosti

8 dílů vzdělávacího cyklu, připravili Ph. Lic. Kateřina Lachmanová, Th.D., '
šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství v Kostelním Vydří a P. Angelo Scarano, S.S.L. Th.D.  z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

14. Křesťanští teologové prvních tří století

11 dílů vzdělávacího cyklu, připravil doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. z Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

15. Liturgie svátostí

10 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  P. prof. Dr. František Kunetka, Th.D.  
z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

16. Politická filosofie

12 dílů vzdělávacího cyklu, připravil doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

17. Úvod do teologie Trojjediného Boha - Jako v nebi, tak i na zemi

28 dílů vzdělávacího cyklu - připravil P. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

18. Ježíš Kristus, první i poslední  - Úvod do eschatologie

7 dílů vzdělávacího cyklu - pořady připravil prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

19. Úvod do christologie - Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

25 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  P. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.  z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

20. Matka Páně podle Písem

12 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

21. Česká katolická teologie (1850-1950)

6 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  P. prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

22. Církevní dějiny III (1945-2000)

15 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  P. prof.  PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.  z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc

23. O katechezi od Adama

11 dílů vzdělávacího cyklu, připravil P. ThLic. David Bouma, Th.D. z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

24. Spiirituální teologie - Dotýkání světla

12 dílů vzdělávacího cyklu, připravil doc.ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.

25. Dar Boha Otce církvi

6 dílů vzdělávacího cyklu, připravila Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

26. Husovská dilemata

6 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

27. Islám - znamení doby

15 dílů vzdělávacího cyklu, připravil  ThLic. Jaroslav Franc, Ph.D.&a

28. Laudato si - encyklika o péči o společný život

       37 dílů cyklu, encyklika papeže Františka

29. Hermeneutika mystéria

      13 dílů cyklu, připravil Prof. Ctirad Václav Pospíšil,Th.D.

30. Svaté královny

      15. dílů cyklu, připravil Prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis,Th.D.

31. 1950+

      16. dílů cyklu, připravila Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

32.Jak rozumět mediim

15.dílů cyklu, připravil Ondřej Krajtl

33. Soukromá zjevení

7 dílů cyklu,připravil P. Jaroslav Filka

34. Dějiny křesťanského výtvarného umění

12 dílů cylku, připravil Prof. PhDr. Ing. Jan Royt

35. Malá filosofie člověka

16 dílů cylku, připravil Prof. Jan Sokol, Ph.D.,CSc.

36. Radost z lásky

7 dílů cylku,připravil ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka a  Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

37. Dobrá smrt

10 dílů cylku,připravil Mudr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, PhD., Alžběta Marková, David Štěpánek, Radka Včelná, MuDr. Eva Hegmonová, 

38. Svědkové víry

39. O neřestech a cnostech

16 dílů cylku,připravil P. Pavel Kafka

40. Masaryk iritující a fascinující

7 dílů cylku,připravil prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

41. Ekleziologie

14 dílů cylku,připravil ThLic. Prokop Brož, Th.D.